0938.940.568

Banner DOWNLOAD TÀI LIỆU

DOWNLOAD TÀI LIỆU

1. Shell Flintkote 3Tải về 

- Flintkote 3 - Quy trình Chống thấm → Tải về 

- Flintkote 3 - Chống thấm Cầu và Cảng → Tải về 

- Flintkote 3 - Chống thấm khu ẩm ướt → Tải về 

- Flintkote 3 - Chống thấm sàn mái Concealed → Tải về 

- Flintkote 3 - Chống thấm sàn mái Exposed → Tải về 

- Flintkote 3 - Chống thấm tầng hầm → Tải về 

- Flintkote 3 - Sàn công nghiệp → Tải về 

- Flintkote 3 - Sân Tennis → Tải về 

 

2. Shell Flintkote 5Tải về 

 

3. Shell Flintkote ColourflexTải về 

 

4. Shell Flintkote UltraTải về 

- Flintkote Ultra - Quy trình Chống thấm → Tải về 

- Flintkote Ultra - Chống thấm Bãi đổ xe → Tải về 

- Flintkote Ultra - Chống thấm khu ẩm ướt → Tải về 

- Flintkote Ultra - Chống thấm sàn mái Concealed → Tải về 

- Flintkote Ultra - Chống thấm sàn mái Exposed → Tải về 

- Flintkote Ultra - Chống thấm tầng hầm → Tải về 

- Flintkote Ultra - Chống thấm Sàn công nghiệp → Tải về 

- Flintkote Ultra - Chống thấm Bể nước → Tải về 

 

5. Shell Flintkote Super Heat ShieldDownload 


 

Copyrights © 2019 TRƯỜNG NGUYÊN. All rights reserved. Developed NTQ