0708 733 383

Banner Sản phẩm

Sản phẩm

Flintkote 3

Flintkote 3

- Nhũ tương bitum sử dụng chống thấm, bảo vệ bê tông và kim loại. - Flintkote 3 là loại nhũ tương bitum ổn định, một...

Flintkote 5

Flintkote 5

- Nhũ tương nhựa đường kết hợp với thành phần sợi khoáng ngắn sử dụng để chống thấm, bảo vệ bê tông và kim loại. -...

Flintkote Colourflex

Flintkote Colourflex

- Lớp phủ đàn hồi chống thấm và trang trí bên ngoài chất lượng cao. - Flintkote Colourflex là lớp phủ polyme cải tiến, một...

Flintkote Ultra

Flintkote Ultra

- Vật liệu chống thấm bitum polymer cải tiến - Flintkote Ultra là dung dịch chống thấm đàn hồi một thành phần tạo ra lớp...

10W-40 API SL JASO MA2

10W-40 API SL JASO MA2

Synthetic 4T Motorcycle Engine Oil 10W-40 is formulated using premium synthetic base oils coupled with an effective additive package for the protection...

10W-40 API SN JASO MA2

10W-40 API SN JASO MA2

Full Synthetic 4T Motorcycle Engine Oil 10W-40 is formulated using premium synthetic base oils, synthetic PAO & Esters coupled with an effective additive...

4T SCOOTER ENGINE OIL 10W-40 SL

4T SCOOTER ENGINE OIL 10W-40 SL

4T Scooter engine oil is formulated from premium synthetic base oils coupled with an effective additive package for the protection of scooter engines....

Copyrights © 2019 TRƯỜNG NGUYÊN. All rights reserved. Developed NTQ