0898 209 801

Banner Sản phẩm

Sản phẩm

Flintkote 3

Flintkote 3

- Nhũ tương bitum sử dụng chống thấm, bảo vệ bê tông và kim loại. - Flintkote 3 là loại nhũ tương bitum ổn định, một...

Flintkote 5

Flintkote 5

- Nhũ tương nhựa đường kết hợp với thành phần sợi khoáng ngắn sử dụng để chống thấm, bảo vệ bê tông và kim loại. -...

Flintkote Colourflex

Flintkote Colourflex

- Lớp phủ đàn hồi chống thấm và trang trí bên ngoài chất lượng cao. - Flintkote Colourflex là lớp phủ polyme cải tiến, một...

Flintkote Ultra

Flintkote Ultra

- Vật liệu chống thấm bitum polymer cải tiến - Flintkote Ultra là dung dịch chống thấm đàn hồi một thành phần tạo ra lớp...

Copyrights © 2019 TRƯỜNG NGUYÊN. All rights reserved. Developed NTQ